velikonoce

Pořad bohoslužeb v Zahnašovicích od 28. 3. do 4. 4. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Zahnašovicích od 28. 3. do 4. 4. 2021

Den

Lit. oslava

Hod.

Úmysl

Ne

28.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

11.00

Za + Vladimíra Kováře, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu

Po

29.3.

 

-

 

Út

30.3.

 

-

 

St

31.3.

 

17.00

Za maminku, nemocného bratra, a živou a + rodinu Kalivodovu

Čt

1.4.

Zelený čtvrtek

-

 

2.4.

Velký pátek

-

 

So

3.4.

Bílá sobota

-

 

Ne

4.4.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

11.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

·           Svaté přijímání můžete přijmout ve farním kostele v Holešově na Zelený čtvrtek po skončení mše svaté do 19.30 hod. a na Velký pátek od 16 do 19 hod.

·           Zpovídat budeme ještě ve středu půl hodiny přede mší svatou.

·           Stále platí, že bohoslužeb se může účastnit 10 % obsazenosti míst k sezení, tj. v našem farním kostele 30 osob. Ti, kdo se účastní velikonočních obřadů, užívají k ochraně nosu a úst respirátor, dodržují rozestupy a dezinfikují si ruce při vstupu do kostela.

·           Bohoslužby je možné sledovat online na naší webové kameře na www.farnostholesov.cz nebo prostřednictvím sdělovacích prostředků.

·           Pokud máte doma papírovou pokladničku k postní almužně, přineste ji prosím do příští neděle do kostela nebo do farní kanceláře v Holešově.

·           Na Velký pátek začne ve 14.30 hod. pobožnost křížové cesty s 1. částí novény k Božímu milosrdenství.

·           Od Velkého pátku se budeme každý den v 15 hod. modlit novénu k Božímu milosrdenství.

·           Po celý den na Velký pátek a Bílou sobotu bude v Černé kapli otevřen „Boží hrob“ k soukromé modlitbě. Prosím, i zde dodržujte rozestupy a střídejte se tak, aby zde nebylo více osob najednou