velikonoce

Pořad bohoslužeb v Rymicích od 21. 3. do 28. 3. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 21. 3. do 28. 3. 2021

 

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.3.

5. neděle postní

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

22.3.

 

-

 

Út

23.3.

 

-

 

St

24.3.

 

17.00

Za rodiče Maňáskovy a dvě dcery

Čt

25.3.

slavnost Zvěstování Páně

-

 

26.3.

 

-

 

So

27.3.

 

-

 

Ne

28.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

8.00

Za rodinu Neffovu, syna Josefa a Boží pomoc

         

 

·          Od zítřka ve farním kostele v Holešově můžete přijmout svátost smíření každý všední den od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod. a v sobotu od 7 do 9 hod. Rozpis zpovědníků najdete na webových stránkách farnosti nebo na vývěsce v předsíni kostela.

·          Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za naše rodiny při adoraci v úterý od 18 do 19 hod. ve farním kostele.