velikonoce

Pořad bohoslužeb v Holešově od 21. 3. do 28. 3. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 21. 3. do 28. 3. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

21.3.

5. neděle postní

7.00

Na poděkování za dar života

8.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu a duše v očistci

9.30

Za + Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana, dvoje rodiče a živou rodinu

Po

22.3.

 

18.00

Za + Miladku a Karla Schindlerovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Út

23.3.

 

6.30

 

St

24.3.

 

18.00

Za + Oldřicha Brázdila, rodiče z obou stran, prarodiče a duše v očistci

Čt

25.3.

slavnost Zvěstování Páně

7.30

 

18.00

Za uzdravení a k větší cti a Boží chvále

26.3.

 

7.30

 

18.00

Za + Františku Jančíkovou a duše v očistci

So

27.3.

 

7.30

 

Ne

28.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

7.00

Za + Josefa Páleníčka, švagra a duše v očistci

8.00

Za Ludmilu Sedlaříkovou z Bořenovic, živou a + rodinu

9.30

Za + Marii a Josefa Pospíšilovy ze Žop, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + rodiče, sestru a švagra

·          Velké poděkování patří dárci za dar 18.000 Kč na potřeby farnosti.

·          Svaté přijímání můžete přijmout každou neděli po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.

·          Dnes v 15 hod. bude pobožnost křížové cesty. V pátek bude pobožnost křížové cesty v 17.30 hod.

·          Od zítřka můžete přijmout svátost smíření každý všední den od 7 do 9 hod. a od 16 do 18 hod. a v sobotu od 7 do 9 hod. ve farním kostele. Rozpis zpovědníků najdete na webových stránkách farnosti nebo na vývěsce v předsíni kostela.

·          Centrum pro rodinu zve všechny ke společné modlitbě za naše rodiny při adoraci v úterý od 18 do 19 hod. ve farním kostele.