velikonoce

Pořad bohoslužeb v Holešově od 14. 3. do 21. 3. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 14. 3. do 21. 3. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

14.3.

4. neděle postní

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + Marii Kašpárkovou z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Galasovskou

Po

15.3.

 

18.00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro Vilíka, Mariku a Ondru

Út

16.3.

 

6.30

Za zastavení pandemie a za dar zdraví a Boží ochranu a pomoc při studiu

St

17.3.

Výroční den úmrtí sv. Jana Sarkandera

18.00

Za + rodiče Růžičkovy a Kučerovy

Čt

18.3.

 

7.30

Na poděkování za 65 let života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu a za duše v očistci

19.3.

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

7.30

Za + Josefa Sedlaříka, živou rodinu a duše v očistci

18.00

Za + prarodiče Kojecké a živou rodinu

So

20.3.

 

7.30

Na poděkování za 50 lety života syna Jiřího, Boží pomoc a požehnání pro celou rodinu

Ne

21.3.

5. neděle postní

7.00

Na poděkování za dar života

8.00

Za živou a + rodinu Miklíkovu a duše v očistci

9.30

Za + Františku a Josefa Přikrylovy

18.00

Za + Josefa Fuksu, bratra Milana, dvoje rodiče a živou rodinu

·          Velké poděkování patří dárci za dar 5.000 Kč na potřeby farnosti.

·          Svaté přijímání můžete přijmout každou neděli po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.

·          Dnes v 15 hod. bude pobožnost křížové cesty. V pátek pobožnost křížové cesty v 17.30 hod. povedou ministranti.