velikonoce

Pořad bohoslužeb v Holešově od 7. 3. do 14. 3. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 7. 3. do 14. 3. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

7.3.

3. neděle postní

7.00

Za dvoje + rodiče

8.00

Za + manžela, rodiče z obou stran a + sourozence

9.30

Za + Marii Kotasovou, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00

Za + Vlastimila Kulendu a jeho syna

Po

8.3.

 

18.00

Na poděkování za všechny milosti a dobrodiní s prosbou o ochranu a zdraví pro celou rodinu

Út

9.3.

 

6.30

Za Marcelu Ulrichovou a její rodinu

St

10.3.

 

18.00

Na úmysl dárce

Čt

11.3.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a požehnání do dalších let

12.3.

 

7.30

Za požehnání a pomoc pro manžela

18.00

Za + Ladislava Zavadila z Holešova

So

13.3.

 

7.30

Na poděkování za dar života s prosbou o dar víry a Boží požehnání do dalších let

Ne

14.3.

4. neděle postní

7.00

Za + rodiče Reimerovy a živou rodinu

8.00

Za + Marii Kašpárkovou z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za živou a + rodinu Galasovskou

·          Svaté přijímání můžete přijmout každou neděli po mši svaté v 9.30 hod. do 11 hod.

·          Dnes v 15 hod. bude pobožnost křížové cesty. V pátek pobožnost křížové cesty v 17.30 hod. povedou varhaníci.

·          Příprava na první svaté přijímání ani na biřmování v tomto a v dalším týdnu nebude.

·          Členové pastorační a ekonomické rady mají vzadu u mříže nové číslo časopisu Oldin.

·          Speciální poděkování patří panu Josefovi Havlíkovi za zpracování palivového dřeva na faře.

·          Pokyny k přijímání na ruku: Před přijetím Eucharistie na ruku si prosím sundávejte rukavice a roušku ještě než na vás dojde řada.