velikonoce

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 24. 1. do 31. 1. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 24. 1. do 31. 1. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.1.

3. neděle v mezidobí

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

25.1.

svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

17.00

 

Út

26.1.

památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

-

 

St

27.1.

 

-

 

Čt

28.1.

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

-

 

29.1.

 

-

 

So

30.1.

 

-

 

Ne

31.1.

4. neděle v mezidobí

9.30

Za + Marii Chytilovou a bratra Josefa