vanoce

Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 3. 1. do 10. 1. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 3. 1. do 10. 1. 2021

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

3.1.

2. neděle po Narození Páně

9.30

Za živou a + rodinu Karasovu
a Dupalovu

Po

4.1.

 

17.00

Za nemocné

Út

5.1.

 

-

 

St

6.1.

slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

-

 

Čt

7.1.

 

-

 

8.1.

 

-

 

So

9.1.

 

-

 

Ne

10.1.

svátek Křtu Páně

9.30

Na poděkování za dary Ducha Svatého s prosbou o totéž do nového roku

·     Na misie bylo odesláno celkem 1.520 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

·     V pondělí navštívíme nemocné v naší farnosti

·     V pondělí od 16.00 hod. bude adorace NSO a příležitost ke svátosti smíření