Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 22. 11. do 29. 11. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 22. 11. do 29. 1. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

22.11.

slavnost Ježíše Krista Krále

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

Po

23.11.

 

17.00

Na úmysl dárce

Út

24.11.

památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů mučedníků

-

 

St

25.11.

 

-

 

Čt

26.11.

 

-

 

27.11.

ADORAČNÍ DEN

10.00

 

So

28.11.

 

-

 

Ne

29.11.

1. neděle adventní

9.30

 

·           V pátek se v naší farnosti koná adorační den. V 10 hod. bude slavena mše svatá a po ní bude příležitost k osobní adoraci až do 16 hod.

·           Ve farní kanceláři máme k prodeji katolické kalendáře nebo i misijní kalendáře, jejichž koupí přispějete na misie. V kanceláři jsme vám k dispozici každé pondělí a středu od 9 do 11 hod. a od 14 do 16 hod.

·         V pátek v 19 hod. bude setkání biřmovanců U sv. Martina.