Počet účastníků bohoslužeb

Na základě usnesení Vlády ČR je povoleno, aby s platností od 18. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob.