Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 1. 11. do 8. 11. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 1. 11. do 8. 1. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.11.

slavnost VŠECH SVATÝCH

9.30

 

Po

2.11.

vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

17.00

Za nemocné

Út

3.11.

 

-

 

St

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

-

 

Čt

5.11.

 

-

 

6.11.

První pátek v měsíci

-

 

So

7.11.

 

-

 

Ne

8.11.

32. neděle v mezidobí

9.30

Za rodinu Žákovských a duše v očistci

·           Kvůli mimořádným opatřením se nebudou konat pobožnosti na hřbitovech. Návštěvy hřbitovů a modlitba za zemřelé však zakázány nejsou, proto vás vybízíme k modlitbě za naše zemřelé. Podrobnosti k získání plnomocných odpustků najdete na nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

·           Zítra navštívíme nemocné. Kdyby někdo z nemocných chtěl pro tentokrát vynechat návštěvu, prosím, ať nám to telefonicky oznámí.

·           Ve čtvrtek bude od 16 hod. adorace NSO a možnost svátosti smíření. Za dodržení stanovených předpisů přijďte se pomodlit.

·           Využijte možnost ve svých rodinách spojit se duchovně při modlitbě růžence ve 20 hod. na úmysl ukončení pandemie.