Pořad bohoslužeb v Rymicích od 1. 11. do 8. 11. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 1. 11. do 8. 1. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

1.11.

slavnost VŠECH SVATÝCH

8.00

Za manžela Julka Kaňu a Boží ochranu

Po

2.11.

vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

-

 

Út

3.11.

 

-

 

St

4.11.

památka sv. Karla Boromejského, biskupa

17.00

Za rodinu Očadlíkovu a duše v očistci

Čt

5.11.

 

-

 

6.11.

První pátek v měsíci

-

 

So

7.11.

 

-

 

Ne

8.11.

32. neděle v mezidobí

8.00

Za rodinu Matulovu a Darebníkovu

·           Kvůli mimořádným opatřením se nebudou konat pobožnosti na hřbitovech. Návštěvy hřbitovů a modlitba za zemřelé však zakázány nejsou, proto vás vybízíme k modlitbě za naše zemřelé. Podrobnosti k získání plnomocných odpustků najdete na nástěnkách a na webových stránkách farnosti.

·           Zítra navštívíme nemocné v Rymicích a v Količíně. Kdyby někdo z nemocných chtěl pro tentokrát vynechat návštěvu, prosím, ať nám to telefonicky oznámí.

·           Ve čtvrtek bude od 16 hod. adorace NSO a možnost svátosti smíření. Za dodržení stanovených předpisů přijďte se pomodlit.

·           Využijte možnost ve svých rodinách spojit se duchovně při modlitbě růžence ve 20 hod. na úmysl ukončení pandemie.