Pořad bohoslužeb v Třeběticích od 13. 9. do 20. 9. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Třeběticích od 13. 9. do 20. 9. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.9.

24. neděle v mezidobí

9.30

Na úmysl dárce

Po

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

17.00

Za + Marii Imrichovou

Út

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

-

 

St

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

-

 

Čt

17.9.

 

-

 

18.9.

 

-

 

So

19.9.

 

-

 

Ne

20.9.

25. neděle v mezidobí

9.30

Za rodiče Karasovy, Emanuela a Marii, živou rodinu Karasovu a Dupalovu

·       Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

·       Charita Holešov vyhlašuje v tomto týdnu humanitární sbírku šatstva, konanou tradičně U zahrádkářů na Dlažánkách. Podrobnější informace na plakátcích. 

·       Od zítřka začínáme vyučovat náboženství v domě U sv. Martina. V rozvrhu je změna pro 5., 6. a 7. třídu, které budou začínat o 15 minut později.

·       Ve čtvrtek si opět připomeneme našeho světce sv. Jana Sarkandera. Modlitba růžence začne v 17 hod. ve farním kostele. Mši svatou bude sloužit zlínský děkan P. Kamil Obr.

·       Od pátku se bude pravidelně každý pátek po večerní mši svaté U sv. Martina v Holešově konat společenství dětí a mládeže. Srdečně tedy zveme všechny od 10 do 16 let!

·       V pátek začnou ministrantské schůzky v 16 hod. U sv. Martina

·       Majitele řetězových pil zveme v sobotu do Holešova na brigádu, přípravy dřeva na topnou sezónu. Zveme také ostatní muže, kteří disponují volným časem, na následný odvoz dřeva na farní zahradu. Občerstvení zajištěno.

·       Zájemci o přípravu na svátost biřmování (případně křest nebo sv. přijímání), hlaste se prosím do konce září u otce děkana.

·       Používejte prosím v kostele ochranu obličeje a desinfekci u vchodu.