Pořad bohoslužeb v Rymicích od 13. 9. do 20. 9. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Rymicích od 13. 9. do 20. 9. 2020

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

13.9.

24. neděle v mezidobí

8.00

Za Ludmilu a Jindřicha Janalíkovy a živou rodinu

Po

14.9.

svátek Povýšení svatého Kříže

-

 

Út

15.9.

památka Panny Marie Bolestné

-

 

St

16.9.

památka sv. Ludmily, mučednice

17.00

Za + rodinu Fuksovu a rodiče Štefkovy

Čt

17.9.

 

-

 

18.9.

 

-

 

So

19.9.

 

-

 

Ne

20.9.

25. neděle v mezidobí

8.00

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

· Dnes je sbírka na opravy ve farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

· Charita Holešov vyhlašuje v tomto týdnu humanitární sbírku šatstva, konanou tradičně U zahrádkářů na Dlažánkách. Podrobnější informace na plakátcích. 

· Od středy začne vyučování náboženství ve škole.

· Ve čtvrtek si opět připomeneme sv. Jana Sarkandera. Modlitba růžence začne v 17 hod. ve farním kostele v Holešově. Mši svatou bude sloužit zlínský děkan P. Kamil Obr.

· Od pátku se bude pravidelně každý pátek po večerní mši svaté U sv. Martina v Holešově konat společenství dětí a mládeže. Srdečně tedy zveme všechny od 10 do 16 let!

· V pátek začnou ministrantské schůzky v 16 hod. U sv. Martina

· Majitele řetězových pil zveme v sobotu do Holešova na brigádu, přípravy dřeva na topnou sezónu. Zveme také ostatní muže, kteří disponují volným časem, na následný odvoz dřeva na farní zahradu. Občerstvení zajištěno.

· Zájemci o přípravu na svátost biřmování (případně křest nebo sv. přijímání), hlaste se prosím do konce září u otce děkana.

· Používejte prosím v kostele ochranu obličeje a desinfekci u vchodu.