kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 24. 7. do 31. 7. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 24. 7. do 1. 7. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

24.7.

17. neděle v mezidobí

7.00

Za + manžela a živou rodinu

8.00

Za živé a + občany z Tučap a za mládež

9.30

Za všechny zemřelé z rodu Rottalů a Vrbnů

18.00

Za živou a + rodinu Kulendovu

Po

25.7.

svátek sv. Jakuba, apoštola

18.00

Za + Anežku a Františka Kunderovy, + Jana Kunderu, živou rodinu a duše v očistci

Út

26.7.

památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

6.30

Za mládež naší farnosti a za ty, kdo hledají životního partnera

St

27.7.

památka sv. Gorazda a druhů

18.00

Za Boží požehnání pro paní Loučkovou

Čt

28.7.

 

7.30

Za + rodiče a + kamarádku

29.7.

památka sv. Marie, Marty a Lazara

7.30

Za Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

18.00

Za + Josefa Hyánka, + manželku a sestru

So

30.7.

 

7.30

Za Boží požehnání a ochranu pro rybáře

na cestu do Norska a zpět

Ne

31.7.

18. neděle v mezidobí

7.00

Za + Aloise Martinku, syna, rodiče Trčkovy a Martinkovy, Boží požehnání a ochranu P. Marie a dary Ducha Sv. a víru pro živou rodinu Martinkovu, Mikuláškovu a Preislerovu

8.00

Za + rodiče Marii a Františka Janalíkovy ze Všetul a živou rodinu

9.30

Za + manžele Zdenka a Jarmilu Bradíkovy, + manžele Inocence a Františku Pozziovy

18.00

Za Stanislava Strachotu, živou a + rodinu

·          Při sbírce na opravy ve farnosti jsme minulou neděli vybrali celkem 25.292 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Velké poděkování patří také dárcům za celkový dar 31.800,- Kč.

·           Dnes odpoledne vás zveme na farní den na zahradě na faře. Od 14.30 hod. bude žehnání motoristům před farním kostelem.