kostel

Pořad bohoslužeb v Holešově od 3. 7. do 10. 7. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v Holešově od 3. 7. do 10. 7. 2022

Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Ne

3.7.

14. neděle v mezidobí

7.00

Za + Aloise a Marii Janečkovy a duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

8.00

Za živé a + občany z Bořenovic

9.30

Za živé a + farníky a dobrodince farnosti

18.00

Za + rodiče Marii a Antonína Sedláčkovy, živou rodinu a duše v očistci

Po

4.7.

 

18.00

Za + Josefa Mariánka, živou a zemřelou rodinu

Út

5.7.

slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

8.00

Na poděkování za 40 let života s prosbou o Boží požehnání

18.00

Za + Jindřicha a Vojtěšku Daňkovy, syna Josefa, živou a + rodinu

St

6.7.

 

18.00

Za + Ludmilu a Františka Mrázkovy, živou rodinu a duše v očistci

Čt

7.7.

 

7.30

 

18.00

LATINSKÁ MŠE SVATÁ

8.7.

 

7.30

Za + Ludmilu a Josefa Krejčí

18.00

Na poděkování Panně Marii Hostýnské za zdraví dětí, vnuků a pravnuků a Boží ochranu pro rodiny

So

9.7.

 

7.30

Za + rodiče Navrátilovy, Míkovy a duše v očistci

Ne

10.7.

15. neděle v mezidobí

7.00

Za + rodiče Hruškovy a živou rodinu

8.00

Za + rodiče Pálkovy, duše v očistci a živou rodinu

9.30

Za + rodiče Jaroslava a Marii a duše v očistci

18.00

Za + Miloše Navrátila, rodiče, sourozence a živou rodinu

·         V úterý budou mše svaté ve farním kostele. Ve čtvrtek mše svatá ráno bude už slavena v kostele sv. Anny. Latinská mše sv. bude ve farním kostele.

·         V sobotu 16. července v 18 hod. bude ve farním kostele v Holešově koncert skupiny Good Work.

·         V neděli 24. července se bude konat farní den. Dopoledne proběhne setkání „staré scholy a ministrantů“, na které Vás srdečně zveme. Odpoledne bude žehnání aut a farní den na zahradě.